Τρίτη, 12 Ιανουαρίου 2016

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΠΑΡΑΤΑΞΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Στις 14/10/2015 το Δημοτικό Συμβούλιο, (αριθ. απόφασης 188/2015), αποφάσισε ομόφωνα την σύσταση Διαπαραταξιακής Επιτροπής προκειμένου να διεκδικήσει την εξαίρεση των αρχαιολογικών χώρων του νησιού από τη σχεδιαζόμενη πώληση του πλειοψηφικού πακέτου του Ο.Λ.Π. Τα χρονικά περιθώρια που είχαμε στη διάθεσή μας ήταν ασφυκτικά δεδομένου ότι μέχρι τέλος Οκτωβρίου έπρεπε να υπογραφεί η νέα Σύμβαση Παραχώρησης και αρχές Νοεμβρίου έπρεπε να υποβληθούν οι δεσμευτικές προσφορές.
Με αυτά τα δεδομένα η Διαπαραταξιακή Επιτροπή συνεδρίασε στις 16/10/2015 και αποφάσισε άμεση επίσκεψη στον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας σαν άμεσα εμπλεκόμενο στην διαδικασία διαμόρφωσης της τελικής Σύμβασης, η οποία χαρακτηρίζεται “άκρως εμπιστευτική και απόρρητη”.
Αποφάσισε επίσης να οργανώσει συγκέντρωση διαμαρτυρίας και συμβολικό αποκλεισμό της πορθμειακής γραμμής Παλουκίων-Περάματος στις 21/10/2015.
Στις 19 Οκτωβρίου ημέρα Δευτέρα, επισκεφθήκαμε τον Υπουργό κ. Δρίτσα, ο οποίος ήταν αναφανδόν με το μέρος μας, αλλά δήλωσε αναρμόδιος να επέμβει στη διαδικασία εξαιρέσεων από την Παραχώρηση. Μας ενημέρωσε ότι είχε στείλει επιστολή προς τον Πρόεδρο του ΤΑΙΠΕΔ με την οποία ζητούσε να εξαιρεθούν αρχαιολογικοί χώροι και διατηρητέα κτήρια της ευρύτερης περιοχής του Πειραιά.
Επειδή ο διαθέσιμος χρόνος ήταν μηδέν, μας συνέστησε να επισκεφθούμε άμεσα τον πρόεδρο του ΤΑΙΠΕΔ κο Πιτσιόρλα σαν μόνο αρμόδιο.

Το ραντεβού κλείστηκε για την επομένη 20 Οκτωβρίου στο γραφείο του. Ο πρόεδρος του ΤΑΙΠΕΔ μας υποδέχτηκε με την χαρακτηριστική φράση “αργήσατε πάρα πολύ”.
Η συζήτηση κράτησε περίπου 2 ώρες και επικεντρώθηκε από την πλευρά του ΤΑΙΠΕΔ στο ότι η Κυνόσουρα είχε χαρακτηρισθεί Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη με το φεκ 68/2013 και ότι λειτουργούν στην περιοχή επί σειρά ετών ναυπηγεία και ρυπογόνες μονάδες, χωρίς να έχει εγερθεί εναντίον τους αμφισβήτηση, καταγγελία, ή διεκδίκηση. Μόνιμη επωδός ότι δεν μπορεί να αλλάξει η Σύμβαση γιατί η διαδικασία είναι τελειωμένη και οι επενδυτές έχουν ήδη ετοιμάσει τις προσφορές τους.
Η δική μας επιχειρηματολογία κινήθηκε γύρω από δύο άξονες.
Πρώτον επισημάναμε τον αρχαιολογικό χαρακτήρα της περιοχής, τα φεκ αρχαιολογικής προστασίας και τις υπουργικές αποφάσεις οι οποίες απαγορεύουν λιμενικές, κατασκευαστικές και ναυπηγοεπισκευαστικές δραστηριότητες στην αδόμητη και απόλυτης προστασίας ζώνη (τα φεκ επισυνάπτονται).
Ρωτήσαμε επίσης αν οι υποψήφιοι αγοραστές είναι ενήμεροι για το ειδικό καθεστώς που ισχύει στην Κυνόσουρα και γιατί αυτό δεν αποτυπώνεται στους χάρτες του ΟΛΠ που συνοδεύουν τη Σύμβαση.
Μας έδειξε το master plan του ΟΛΠ με ημερομηνία 22-9-2015 και βρέθηκε σε δύσκολη θέση όταν ρώτησε τις συμβούλους του γιατί δεν αποτυπώνεται η Α΄
 ζώνη. (Το master plan επισυνάπτεται)
Δεύτερος άξονας επιχειρημάτων μας, ήταν τα νομικά κωλύματα που έχει η ισχύουσα Σύμβαση Παραχώρησης του 2002 (κυρώθηκε με το νόμο 3654/2008) και το γεγονός ότι τα κωλύματα μεταφέρονται στη νέα Σύμβαση. Τονίσαμε ότι δεν προκύπτει από πουθενά το δικαίωμα του ΟΛΠ να κατέχει, χρησιμοποιεί κα εκμεταλλεύεται Χερσαία Λιμενική Ζώνη επί της Σαλαμίνας.
Πιο συγκεκριμένα επισημάναμε ότι στην ισχύουσα Σύμβαση του 2002 δεν υπάρχει το Παράρτημα Α', το οποίο χαρακτηρίζεται ουσιώδες και αναπόσπαστο και  αποτυπώνει τη Χ.Λ.Ζ.
Το ίδιο συμβαίνει και με τις κανονιστικές πράξεις, που έπρεπε να είχε εκδώσει το Ελληνικό Δημόσιο και οι οποίες θα οριοθετούσαν τη Χ.Λ.Ζ., σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο Παράρτημα Α'.
Ελλείποντος του Παραρτήματος και των κανονιστικών πράξεων, υπάρχει σοβαρό νομικό κενό.
Επιπλέον, το Παράρτημα Β΄ της Σύμβασης που περιγράφει και απαριθμεί τα κτήρια, τις ανωδομές και υποδομές, προβλέπει ότι όλα τα κτήρια κλπ, νοούνται εντός της Χ.Λ.Ζ η οποία όμως δεν υφίσταται. Επίσης, το δικαίωμα του ΟΛΠ σε κτιριακές κλπ. εγκαταστάσεις, περιορίζεται εντός των τριών λιμενικών λεκανών οι οποίες φθάνουν μέχρι το Πέραμα. Η Κυνόσουρα χαρακτηρίζεται τέταρτη Λιμενική Λεκάνη, άρα ο ΟΛΠ δεν έχει δικαιώματα επί κτιριακών εγκαταστάσεων και υποδομών της Σαλαμίνας.
Τέλος, στο κεφάλαιο Χερσαίες Επιφάνειες και Χώροι, δεν γίνεται καμία αναφορά για δικαίωμα του ΟΛΠ επί χερσαίων επιφανειών και χώρων της Σαλαμίνας.!
Για να καλύψει τα νομικά κενά και να παραπλανήσει κάθε ενδιαφερόμενο, ο ΟΛΠ επινόησε ένα τοπογραφικό το οποίο επιγράφεται Χ.Λ.Ζ. της Κυνόσουρας και χαρακτηρίζει ολόκληρη την αδόμητη Ζώνη σαν απαλλοτριωμένη, υπέρ του ΟΛΠ έκταση .
Στην πραγματικότητα δεν υπάρχει καμία απαλλοτρίωση, ενώ ο χάρτης έρχεται σε αντίθεση και με όσα αναφέρονται στη Σύμβαση, την οποία υποτίθεται ότι συνοδεύει.
Ο κος Πιτσιόρλας φάνηκε να μην γνωρίζει όλες τις λεπτομέρειες που του παραθέσαμε και επιφυλάχθηκε να απαντήσει την επομένη, αφού πρώτα συμβουλευόταν τη νομική του υπηρεσία.
Την επομένη, 21 Οκτωβρίου ημέρα Τετάρτη, πραγματοποιήσαμε την προγραμματισμένη συγκέντρωση διαμαρτυρίας στα Παλούκια, όπου έκλεισε και η πορθμειακή γραμμή για μία ώρα.
Το απόγευμα της ίδιας μέρας ο Πρόεδρος του ΤΑΙΠΕΔ μας ανακοίνωσε ότι “μας χαρίζει την Κυνόσουρα”. Κεραυνός εν αιθρία.! Πιο συγκεκριμένα είπε ότι εξαιρεί από την Παραχώρηση την αδόμητη ζώνη, εκτός από τα δύο ναυπηγεία, την ακτογραμμή, και τον χώρο όπου είναι εγκατεστημένη η κεραία κινητής τηλεφωνίας. (Παράρτημα 3.5 της Σύμβασης, 22-10-15, επισυνάπτεται).
Πολλοί δεν το πίστεψαν και κάποιοι δεν το πιστεύουν ακόμα. Οι πιο ευφάνταστοι βλέπουν ξεπούλημα του “τριγώνου των Βερμούδων”, Σεληνίων, Αμπελακίων, Αγίου Γεωργίου,  λιμανιού Παλουκίων κλπ..
Στο μεταξύ προμηθευτήκαμε το αναθεωρημένο τοπογραφικό με ημερομηνία 16/10/2015 όπου εξαιρείται η Α' ζώνη.
 Και πάλι κάποιοι δυσπιστούν λέγοντας ότι η ακτογραμμή δίνει το δικαίωμα για προσδέσεις δεξαμενών και ναυπηγικές εργασίες μέσα στη θάλασσα.
Ζητήσαμε νέα επαφή και διευκρίνιση από τον Πρόεδρο του ΤΑΙΠΕΔ, που έγινε στις 29/12/2015.
Μας εξήγησε ότι ενδιαφέρεται μόνο για τον θαλάσσιο χώρο μπροστά από τα ναυπηγεία και ότι πρόσθεσε παράγραφο στο παράρτημα 6.2(β), την οποία αποδέχθηκαν οι επενδυτές και απαγορεύει την πρόσδεση πλοίων και οποιαδήποτε λιμενική δραστηριότητα σε απόσταση 200 μέτρων από την ακτή.
Το σχετικό απαντητικό e- mail του προέδρου του ΤΑΙΠΕΔ, το έχουμε ενσωματώσει στο επισυναπτόμενο παράρτημα 6.2(β).
Στο μεσοδιάστημα στείλαμε δύο επιστολές (23/11/2015 και 14/12/2015) σε όλους στους εμπλεκόμενους, με τη διαδικασία της ιδιωτικοποίησης, φορείς.
Επισημάναμε με διεξοδικό τρόπο όσα επιγραμματικά αναφέρουμε ανωτέρω, την έλλειψη δικαιοδοσίας του ΟΛΠ επί της Σαλαμίνας και την προσπάθεια να ταυτιστεί το καθεστώς που ίσχυε προ του 2002 με αυτό που ισχύει σήμερα. Επιπλέον ζητήσαμε συναντήσεις με τον Υπ. Πολιτισμού, ΠΕΚΑ, Ναυτιλίας, τον ΟΛΠ και τις ενάλιες αρχαιότητες οι οποίες εκκρεμούν. (οι επιστολές περιλαμβάνονται στην εισήγηση).
Μέχρι σήμερα και με βάση την αναθεωρημένη Σύμβαση της 22 Οκτωβρίου 2015, το λεπτομερές διάγραμμα (16-10-15) και το e-mail του Προέδρου του ΤΑΙΠΕΔ (29-12-15), έχουμε επιτύχει την εξαίρεση της Α' ζώνης της Κυνόσουρας και θαλάσσια ζώνη 200 μέτρα γύρω από την ακτή.
Παραχωρούνται τα δύο ναυπηγεία, η θαλάσσια ζώνη μπροστά τους και ο χώρος που είναι εγκατεστημένη η κεραία κινητής τηλεφωνίας.
 Από τις 24/11/2015 στείλαμε επιστολή στην Vodafon και ζητάμε να μας ενημερώσει με ποιες αδειοδοτήσεις έχει εγκαταστήσει την κεραία, χωρίς να λάβουμε απάντηση.
ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΑΠΟ ΔΩ ΚΑΙ ΠΕΡΑ ( ΕΙΣΗΓΗΣΗ)
·        Να διεκδικήσουμε τη λιμενική ζώνη η οποία δεν εξαιρέθηκε μέχρι σήμερα, δηλαδή τη λιμενική ζώνη των δύο ναυπηγείων της Κυνόσουρας και τη λιμενική ζώνη της χερσονήσου Αμπελακίων από το ναυπηγείο Παναγιωτάκη μέχρι το ναυπηγείο Σπανόπουλου.
·        Να ελέγξουμε με βάση την αρχαιολογική, πολεοδομική και περιβαλλοντική νομοθεσία τις ρυπογόνες και οχλούσες μονάδες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή δηλαδή τα ναυπηγεία, τα σλοπς, τα σαπιοκάραβα κλπ. Σκοπός είναι η διακοπή της λειτουργίας τους σε πρώτη φάση και η απομάκρυνσή τους σε δεύτερη.
·        Να διεκδικήσουμε αποζημιώσεις για τις ζημιές που έχουν γίνει στο φυσικό και πολιτισμικό περιβάλλον και να απαιτήσουμε αποκατάσταση των ζημιών σύμφωνα με το νόμο. (περιλαμβάνονται αυθαίρετες κατασκευές, παράνομα λιμενικά έργα, αυθαίρετες εγκαταστάσεις, αποκατάσταση λατομείου Κυνόσουρας).
·        Να κινήσουμε τις διαδικασίες για υπαγωγή της λιμενικής ζώνης της Κυνόσουρας, του Αρχαίου Λιμένα και της Χερσονήσου Αμπελακίων στη δικαιοδοσία του Λιμενικού Ταμείου Σαλαμίνας.
Τα σημεία 1 και 2 μπορεί να αποτελέσουν αντικείμενο της Διαπαραταξιακής, σε συνεργασία με τη νομική υπηρεσία του Δήμου.
Τα σημεία 3 και 4 μπορεί να αποτελέσουν αντικείμενο του Δημοτικού Συμβουλίου και του Λιμενικού Ταμείου σε συνεργασία με την Διαπαραταξιακή.
Επειδή ο διαθέσιμος χρόνος είναι μηδέν, και προκειμένου να διεκδικήσουμε από καλύτερη θέση στο μέλλον τα δικαιώματά μας, προτείνουμε να κοινοποιήσουμε στα συμβαλλόμενα μέρη (Υπουργείο Οικονομικών, Ναυτιλίας και ΟΛΠ), πριν την κύρωση της Σύμβασης από τη Βουλή, ένα εξώδικο με το οποίο  θα απαιτούμε όλα όσα αναφέραμε προηγουμένως, πρόσθετες διευκρινήσεις για τις αντιφάσεις της νέας Σύμβασης, και επισήμανση των υποχρεώσεών του ΟΛΠ που προκύπτουν από τις αυθαίρετες δράσεις και τις μη σύννομες εγκρίσεις δραστηριοτήτων που δεν συνάδουν με  τον αρχαιολογικό-ιστορικό χαρακτήρα της περιοχής.
Η Δήμαρχος
Ισιδώρα Νάννου- Παπαθανασίου
Η Διαπαραταξιακή Επιτροπή


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σας ευχαριστούμε για την επίσκεψη και τον σχολιασμό σας.
Τα σχόλια απηχούν την προσωπική σας άποψη και όχι την γνώμη του SALAMIS NEWS. Γίνονται δε με δική σας ευθύνη (αστική ή ποινική). Ανώνυμα σχόλια που είναι υβριστικά, προκλητικά ή συκοφαντικά ΔΕΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ.
Δημοσιεύονται μετά από έγκριση του διαχειριστή. Αν παρόλα αυτά, κάποιος κρίνει ότι θίγεται ή προσβάλλεται από κάποιο σχόλιο να μας ενημερώσει με Ε-Μαιλ ώστε να το διαγράψουμε.